Om kurset

Dato: 30. maj 2022

Der vil være fokus både på strukturen, baggrunden og formen af skolesystemet i Frankrig samt indholdet og den konkrete skolegang med de udfordringer og fordele, der kan være for såvel undervisere som elever.  

Jørn Boisen vil tale om værdier, ideologi og politik i det franske uddannelsessystem. Skolen i Frankrig har altid været en politisk kampplads. Det giver sig udslag i en meget direkte statslig styring, og det påvirker både organiseringen, undervisningen og elevernes resultater og trivsel. For en dansker kan det franske system virke som et skræmmebillede, det perfekte eksempel på ”den sorte skole”. Men hvad er rationalet, historien og de bærende værdier bag denne skoleopfattelse? Og hvad er konsekvenserne for lærere, elever og det franske samfund?

Rikke Amalie Vind Plomion vil fortælle om hendes erfaringer med gennem en årrække at undervise i Frankrig på hhv. Collège og Lycée, såvel på offentlige som på private skoler, og har derfor et indgående kendskab til de reelle problemer, undervisere i det franske skolesystem møder. Hendes egen børn har haft størstedelen af deres skolegang i Frankrig, hvorfor hun også har et solidt kendskab til mange af de udfordringer, som franske elever møder på deres vej. Endelig har hun en bred viden om selve opbygningen af det franske skolesystem i forhold til forskellige uddannelsesmuligheder og veje dertil. 

Målgruppe: undervisere i grundskole og ungdomsuddannelser (elever er også velkomne)

v/Jørn Boisen (10.00-10.45), som er ph.d., uddannet i Fransk i Odense, Bordeaux og Paris. Han har arbejdet med Frankrig og franske forhold på Sorbonne, Københavns Universitet og Universitetet i Sydøst-Norge, og han har skrevet en række bøger og over 150 videnskabelige artikler, senest i Europas Mange Omveje (Columbus 2019) om Frankrigs forhold til det europæiske fællesskab. Ved siden af arbejdet på universitetet er han en meget brugt foredragsholder og kommentator om franske forhold i danske og udenlandske medier.

v/Rikke Amalie Vind Plomion (10.45-11.10), som er gymnasielærer og har arbejdet flere år som underviser i både college og lycée og privé og publique. Derudover haft egne børn i det franske skolesystem det meste af deres skolealder. 

Tilmelding 

Har du yderligere spørgsmål kontakt Jakob Clausager Jensen jcj@efterskolerne.dk