Om kurset

Dato: 15. januar 2023

Det er målet i EU’s direktiv for vedvarende energi, som har fået Danmark og mange andre lande til at erstatte kul og olie med træbaseret biomasse, som i EU’s klimaregnskab ofte kan opgøres som CO2-neutralt på niveau med sol- og vindenergi.

Flere eksperter og miljøorganisationer stiller sig kritiske overfor den stigende brug af træbaseret biomasse, da de mener, at det har for store konsekvenser for klimaet og biodiversiteten.

Bør træbaseret biomasse beregnes som en grøn energikilde? Hvordan påvirker det stigende forbrug af træ i energiproduktionen klimaet og biodiversiteten? Skal træbaseret biomasse være en del af løsningen på klimaforandringerne? 
v/Tina Mensel, Oplysningsforbundet Demokrati i Europa

Webinaret afholdes mandag den 16. januar 2023 kl. 14.00-15.00 og er for elever, undervisere og andre interesserede.

Tilmelding 

Webinarer der omhandler EU og det europæiske fællesskab er støttet af Europa-Nævnet, og webinarer der omhandler globale emner er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd.