Om kurset

Dato: 26. oktober 2022

 I takt med at klimaforandringer får isen til at smelte, opstår der både miljøproblemer og ny adgang til Arktis, herunder adgang til ressourcer som fisk og råstoffer samt nye handelsruter. Tre EU-lande har territorium i Arktis og er medlemmer af Arktisk Råd. Det er Danmark, Sverige og Finland. Som følge af Ruslands ageren i Ukraine, har flere nordiske lande udvist sikkerhedsmæssige bekymringer og flere stormagter, herunder USA, Rusland og Kina, har vist en stigende sikkerhedspolitisk interesse i regionen. Hvad er EU’s rolle i Arktis? Hvordan har EU’s sikkerhedspolitiske rolle i regionen ændret sig efter den 24. februar? Hvordan bør EU forholde sig til den arktiske sikkerhed generelt samt håndtere de nordiske landes sikkerhedsmæssige bekymringer i forhold til Rusland? Bør EU og NATO indgå et tættere samarbejde i regionen? 
v/Tina Mensel, Oplysningsforbundet Demokrati i Europa.
 
Webinaret afholdes onsdag den 26.10.22 kl. 13.00-14.00 og er for elever, undervisere og andre interesserede.
 
 
Webinarer der omhandler EU og det europæiske fællesskab er støttet af Europa-Nævnet, og webinarer der omhandler globale emner er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd.