Retningslinjer for forslag, der ønskes behandlet på Efterskoleforeningens generalforsamling

I foreningens vedtægter §7 står der følgende vedrørende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen:

  • At forslag til ændring af vedtægterne indsendes til foreningens sekretariat senest 10 uger før generalforsamlingen.
    Forslag fra medlemmer til ændring af vedtægterne, som er modtaget i Efterskoleforeningen senest mandag d. 22. marts 2021, betragtes som rettidigt fremsendt.

  • At forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til foreningens sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingen. Medlemsforslag, som er modtaget i Efterskoleforeningen senest mandag d. 26. april 2021 kl. 12.00, betragtes som rettidigt fremsendt.