Elever, som stopper på efterskolen, inden de skriftlige og mundtlige prøver begynder, eller stopper i prøveperioden, kan komme i klemme, hvis forældrene i stedet vælger at lade eleven hjemmeundervise og gå op til folkeskolens prøver som privatist.

Hjemmeunderviste elever kan nemlig ikke aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst. Der gives heller ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste elever, og dermed vil disse elever ikke have en karakter, der kan ophøjes til prøvekarakter, når prøven er aflyst.

Det betyder, at en 9. klasseselev ikke kan få et bevis for folkeskolens afgangseksamen, som er et af optagelseskriterierne til ungdomsuddannelserne. Dermed skal eleven til optagelsesprøve og/eller samtale.

Anbefaling
Medmindre eleven bliver indskrevet på en anden skole og tager prøverne der, anbefales det derfor, at efterskolen tilbyder eleven at gå op til prøverne hos dem. Hvis eleven tager imod tilbuddet, er der to muligheder:

- Eleven indskrives på en folkeskole i elevens hjemkommune, som dernæst rent administrativt håndterer standpunkts- og prøvekarakterer samt udsteder et afgangsbevis. Efterskolen står til gengæld for afgivelse af standpunktskarakterer og afvikling af prøverne.

- Eleven forbliver indskrevet på efterskolen og møder op til prøverne. Efterskolen håndterer standpunkts- og prøvekarakterer samt udsteder et afgangsbevis.

Ved udmeldelse har eleven altid krav på et bevis, som viser, hvor eleven standpunktsmæssigt befinder sig i de fag, eleven er blevet undervist i.

Spørgsmål om prøver kan rettes til Lis Brok-Jørgensen, lbj@efterskolerne.dk, 3317 9764