I de fag, eleven skal op i, skal de afsluttende standpunktskarakterer i de skriftlige og mundtlige prøver gives forud for prøvens afholdelse... m.m.

Denne artikel blev udgivet i Vejledningsnyhedsbrev d. 28. marts.
Artiklen er dog også nyttig for sekretærerne og lederne.

Se artiklen her