I en ændring til Bekendtgørelsen om lukning og genåbning af blandt andet efterskoler er det nu blevet tilføjet, at elever og medarbejdere, der er færdigvaccineret, kan fritages for test. Fritagelsen gælder fra og med 14 dage efter 2. vaccine.

Der er desuden foretaget en ændring, så tidligere smittede personer kan fritages for test fra mindst 14 dage og højst 180 dage fra det positive testsvar. Dette er en fordobling af fritagelsesperioden fra tidligere. Retningslinjer for test er opdateret i overensstemmelse med bekendtgørelsesændringerne.

Håndtering af smittede elever
Som nævnt på forstandermødet den 15. april fremgår det af Retningslinjer for håndtering af smittetilfælde at

- PCR som spyttests ikke bør anvendes som konfirmatorisk test. De kan anvendes til en supplerende hurtig afklaring, men skal altid følges op af en PCR-svælgtest (enten privat eller offentligt)
- Et positivt svar på en PCR-svælgtest hos en privat udbyder skal desuden følges op af en tilsvarende test i det offentlige system.
- Er der tale om et negativt svar ved privat udbyder, skal der ikke tages PCR-test i det offentlige testsystem.

Desuden gælder det om isolering af nære kontakter ved positiv kviktest:

  • Ved ét positivt testsvar inden for samme stamklasse/primærgruppe/hold: Eleven isoleres og PCR-testes. Nære kontakter skal IKKE længere isoleres, indtil resultatet er be- eller afkræftet ved PCR-test. Dette gælder dog kun, hvis der er tale om positivt testsvar i forbindelse med de to ugentlige test. Hvis man tager en lyn-test, fordi en elev har symptomer, skal nære kontakter isoleres med det samme, hvis resultatet er positivt – og isolationen kan først ophæves, når resultatet er afkræftet i PCR-test.

  • Ved flere positive testsvar i samme stamklasse/primærgruppe/hold: Håndteres som hidtil. Positive elever PCR-testes. Nære kontakter isoleres, indtil der foreligger et negativt PCR-svar.