Kompetencesekretariatet tilbyder efterskoler, der gerne vil arbejde med strategisk kompetenceudvikling, at afprøve et nyt online-dialogværktøj, der hedder ’Kompetencefokus’.

Værktøjet understøtter en gruppes eller et teams dialog om behovet for kompetenceudvikling: Hvor går det godt, og hvor er der behov for forbedringer? Værktøjet kan f.eks. bruges som optakt til årets MUS eller teamudviklingssamtaler og giver et hurtigt overblik over styrker og forbedringsområder i forhold til, hvordan kompetenceudvikling fungerer på skolen.

Kompetencefokus indeholder et spørgeskema, der skal besvares anonymt og individuelt. Dernæst drøftes besvarelserne i fællesskab.

Spørgeskemaet er inddelt i seks temaer, der alle er vigtige hjørnesten i arbejdet med kompetenceudvikling:

- Arbejdspladsens overordnede mål
- Medarbejderudviklingssamtalen (MUS)
- Udvikling på tværs af grupper/teams
- Udvikling gennem arbejdet
- Mobilitet og markedsværdi
- Kompetencebehov

Kompetencesekretariatet tilbyder at komme ud på skolerne og lave én samlet workshop, så de kan observere og få direkte feedback fra deltagerne. Alternativt kan skolen selv afprøve Kompetencefokus og dernæst give en skriftlig tilbagemelding via et evalueringsskema til Kompetencesekretariatet.

Skoler, der er interesseret i at teste værktøjet online eller få besøg af Kompetencesekretariatet, kan kontakte Kirsten Lotze, klz@kompetenceudvikling.dk, tlf. 20921699, eller Jeanne Nørreskov Karup, jenok@kompetenceudvikling.dk, tlf. 61827035.

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling og tilbyder rådgivning, som er finansieret gennem de statslige overenskomster, herunder læreroverenskomsten. Det er gratis for efterskoler at trække på kompetencesekretariatets konsulenter, workshops, inspirationsmøder eller værktøjer til selvhjælp.