Torsdag d. 7. april var der frist for at søge stipendier fra Egmont Fondens En Håndsrækning, og i år slog antallet af ansøgninger rekord. Hele 368 familier havde ved ansøgningsfristen søgt om at få tildelt et af de i alt 92 stipendier.

De 92 stipendier er nu fordelt, og alle skoler har fået besked. Hvis der er elever, der alligevel ikke skal benytte stipendiet, finder vi nye bevillingsmodtagere blandt de allerede indkomne ansøgninger. Vi modtager derfor ikke flere ansøgninger om En Håndsrækning til det kommende skoleår.

Der er stadig midler i stipendieordningen for flygtninge- og indvandrere og herboende grønlandske unge til det kommende skoleår, kontakt Hanne Skøtt (33 17 95 86 eller hs@efterskolerne.dk) for mere information om dette stipendium.

Husk desuden at informere kommende forældre om mulighederne for individuel supplerende elevstøtte.