Når efterskolerne skal udstede prøvebeviser til 9. klasses-eleverne til sommer, skal den karakter, som eleverne har fået i 8. klasse i det praktisk-musiske valgfag med på prøvebeviset.

For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven nemlig have aflagt otte obligatoriske prøver: den praktisk-musiske prøve i 8. klasse samt syv prøver i 9. klasse. Karakteren indgår også i det samlede karaktergennemsnittet.

Det er i år ikke teknisk muligt at hente karakteren fra karakterdatabasen, selvom karaktererne ligger der. Styrelsen har i oplyst, at det vil kunne lade sig gøre fra næste skoleår.

Men i år skal efterskolerne altså selv indhente karakteren, så de kan få den skrevet ind i prøvebeviset. Det kan enten være fra eleven/forældrene, der afleverer en kopi af prøvebeviset fra tidligere skole. Eller det kan være fra tidligere skole, hvis eleven ikke har sit prøvebevis.

Det er en administrativ tung opgave, og vi er i dialog med styrelsen om, hvorvidt der kan findes en enklere måde at gøre det på. Der arbejdes på sagen, og vi skal nok orientere, hvis der bliver fundet en enklere løsning.

Der er frist for indberetning af 8. klasses-karakteren d. 22. juni 2022.

Vi får også henvendelser fra skoler, der har elever, der slet ikke har fået en karakter i det praktisk-musiske valgfag. Styrelsen har tidligere orienteret om reglerne for disse elever i dette brev.