25. august 2021

Kampagnemateriale til Efterskolernes Dag er klar

Dagen kan holdes uden restriktioner, men ikke-færdigvaccinerede gæster anbefales fortsat at være testet inden Efterskolernes Dag.

25. august 2021

Nu er resultaterne for TAP-undersøgelsen klar

Alle TAP-grupper har haft lønfremgang i perioden 2018-2020.

25. august 2021

Kort nyt om smittehåndtering og vaccinationer på efterskolerne

Ny definition af nære kontakter gør gruppen mindre og færre elever skal derfor hjemsendes.

25. august 2021

Rekordstort elevoptag: 31.745 elever startet på landets efterskoler

Årets elevtalsundersøgelse viser en fremgang på 1.076 elever i forhold til forrige skoleår. Det er en fremgang på 3,5 %.

25. august 2021

Invitation til temadag om samarbejdssporet i lærernes nye arbejdstidsaftale

Efterskolerne og FSL inviterer forstandere og tillidsrepræsentanter til infomøder om den kommende arbejdstidsaftale for lærere.

24. august 2021

Vejledning til seksualundervisning er opdateret som følge af nye regler om samtykke

Undervisningsvejledning hjælper skolerne med at klæde eleverne på til at forstå de nye regler om samtykke før sex.

24. august 2021

Grønlandske elever kan blive vaccineret i Danmark

Det grønlandske hjemmestyre opfordrer efterskolerne til at hjælpe de grønlandske elever, som ønsker at blive vaccineret.

24. august 2021

Liste over reserverede pladser til flygtninge/indvandrere i 2022/23

Vi opdaterer listen med reserverede pladser til flygtninge/indvandrere i skoleåret 2022/23 og har brug for skolernes input senest d. 10/9.