Den største fremgang har Nordjyske region og Region Fyn opnået, hvor stigningen i elevtallet i begge regioner udgør hele 5,6 % i forhold til forrige skoleår. Sjællandske region har oplevet den mindste fremgang, hvor elevtallet er øget med 0,7 %.

I lighed med tidligere år er det antallet af elever i 10. klasse, der udgør stigningen i elevtallet. 1.102 flere elever er i år startet i 10. klasse, hvorimod antallet af 8. og 9. klasseelever tilsammen er faldet med 26 elever.

Som en konsekvens af det store elevoptag er flere efterskoler fyldt op ved skoleårets begyndelse: 83 % af skolerne har opnået det ønskede elevtal mod 77 % sidste år.

Antallet af grønlandske elever er nu på 197, hvilket er en fortsættelse af de senere års fald. I 2019/20, startede der således 293 elever fra Grønland på en efterskole i Danmark. Antallet af elever fra Færøerne og Sydslesvig er på niveau med tidligere år, mens antallet af elever fra øvrige lande er øget fra 254 i 2020/21 til 336 i indeværende år. Efter nogle års fald er antallet af flygtninge og indvandrere på efterskole igen steget en smule fra 239 i 2019/20 til 256 i indeværende år.

Læs pressemeddelelsen udsendt den 24. august.