I forbindelse med overenskomstresultatet for 2021 blev der også vedtaget en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Aftalen indeholder som noget nyt et samarbejdsspor, der stiller nye krav til både ledere og tillidsrepræsentanter om dialog og samarbejde forud for et skoleår. Aftalen træder i kraft med virkning for skoleåret 2022/23, og samarbejdet skal derfor igangsættes i foråret 2022.

For at klæde ledere og tillidsrepræsentanter bedst muligt på til dette arbejde afholder Efterskolerne og FSL i efteråret 2021 infomøder med workshops fire forskellige steder i landet. Man skal kun deltage i én af dagene. Hovedvægten på temadagene bliver en udfoldelse af samarbejdssporet og det samarbejde på skolen, som lederen og TR skal have i den forbindelse.

Nærmere program følger i september, men det er allerede nu muligt at tilmelde sig og sikre sig plads den dag, man foretrækker. Skolens leder og TR skal begge tilmeldes af skolen og til den samme dag. Alle forstandere og tillidsrepræsentanter anbefales stærkt at deltage. Det er vigtigt, at det er de personer, der skal stå for at arbejde sammen i samarbejdssporet, der deltager i møderne.

Temadage vil blive afholdt i tidsrummet 9.30-16.00. 

Efterskoleforeningen afholder desuden et webinar onsdag den 10. november 2021 kl. 13.00-15.00 om de øvrige regler i den nye arbejdstidsaftale, herunder om opgaveoversigten, opgørelse af arbejdstiden, varselsbestemmelser, lejrskoleakkorder, hviletid mv. Vi sender link ud til dette møde senere via Administrativt Nyt.