Nu foreligger tallene for lønudvikling for efterskolernes teknisk-administrative personale i perioden november 2018 til november 2020. Bogholdere og kokke har haft den største procentuelle lønfremgang, mens pedelmedhjælpere har haft den mindste lønudvikling.

Pga. en teknisk fejl i opsætningen indgår tallene for pension og engangsvederlag desværre ikke i undersøgelsen.

Undersøgelsesresultaterne kan læses her.