Der er kommet nye barselsregler for forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere. Vi har skrevet om de nye regler her.

Den nye barselslovgivning forholder sig til fordelingen af barslen mellem forældrene og til, hvornår forældre kan få barselsdagpenge, men ikke til, hvornår de skal have løn under barsel fra skolen.
Retten til løn under barsel fremgår i stedet af den statslige barselsaftale, der i anledning af den nye lovgivning er blevet justeret i dette cirkulære om administrationsgrundlaget. Cirkulæret giver samtidig et overblik over de nye barselsregler.