Efterskoleforeningen arbejder løbende for at sikre bedre muligheder for, at alle unge, der ønsker det, kan komme på efterskole. I den forbindelse er den individuelle supplerende elevstøtte helt central.

En undersøgelse, som foreningen gennemførte i 2021, viser, at mange familier finder det uigennemskueligt, hvordan man kan søge ekstra tilskud ud over den statslige elevstøtte. Foreningen arbejder derfor på, at information om elevstøtte er enkel og gennemsigtig, både hos foreningen og ude på skolerne, så vi sikrer at alle, der har overvejelser om at sende et barn på efterskole, nemt kan finde det, de har brug for.

Vi har i den forbindelse udarbejdet en vejledning til skolerne vedrørende administration af lokal efterskolestøtte.

For det første ønsker foreningen, at vi sammen vænner os til at bruge det mere mundrette udtryk ”lokal efterskolestøtte” og for det andet, at skolerne sikrer en mere ensartet og tydelig vejledning til forældrene om mulighederne for at søge ekstra støtte til et efterskoleophold. I den forbindelse opfordrer vi også skolerne til at uddele lokal efterskolestøtte i faste portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. og 20.000 kr. fra kommende skoleår.

Læs vejledningen her. Vi sender den også til alle skoler som direct mail i næste uge.