Siden 2019 har revisorerne skullet kommentere skolens finansielle strategi, selvom strategien ikke er omfattet af de krav, der nu gælder for offentligt selvejende institutioner. Hvis skolerne ikke har en finansiel strategi, skal revisorerne bemærke det i forbindelse med revisionen og anbefale, at skolerne udarbejder en sådan.

En finansiel strategi kan f.eks. indeholde:

- Drifts- og likviditetsbudget
- Risikovurdering af kort- og langsigtet finansiering, herunder strategi for låneomlægninger
- Afregning af indefrosne feriemidler
- Placering af overskydende likviditet, under hensyn til både sikkerhed og evt. negative renter
- Investeringsplaner, herunder risikovurdering af fremtidig lånoptagelse

Skolens revisor kan rådgive yderligere om emnet, og flere revisionsfirmaer har udarbejdet materiale til hjælp for skolerne.