De grønlandske elever indstilles som udgangspunkt til de samme prøver, som de danske.Frist for tilmelding er d. 26. februar.

I tilfælde af, at skolelederen vurderer det hensigtsmæssigt for den enkelte elev, kan efterskolen tilbyde denne de grønlandske skriftlige prøver i fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik. Det gælder også de elever, der i forvejen har taget afgangsprøverne i Grønland, hvis de ønsker at forbedre deres karakterer i et eller flere fag.

Hvis eleven ønsker det, kan eleven både tage de danske og de grønlandske afgangsprøver i samme skoleår.

Læs mere om proceduren ved prøverne, herunder tilmelding, og se prøveeksempler og demo-opgaver her.