Omkring 1 % af alle unge føler uoverensstemmelse mellem det køn, de fik tildelt ved fødslen, og deres kønsidentitet. Nogle af disse unge er transkønnede, og efterskolerne modtager et stigende antal unge, der er transkønnede, eller som på anden vis ikke identificerer sig 100 pct. med det køn, de er tildelt ved fødslen. Det kræver åbenhed, respekt og rummelighed over for de unge og ikke mindst viden om, hvordan man sikrer, at der bliver taget hånd om dem, så de får et godt og trygt efterskoleophold.

En aktuel undersøgelse af LGBTQ+-elevers trivsel i grundskolen viser en markant større mistrivsel blandt disse elever end blandt resten af elevgruppen. LGBTQ+ dækker over lesbiske, bøsser, bi-, trans- og queerpersoner og plusset repræsenterer mangfoldigheden af forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter.

Mistrivslen handler både om selvmordstanker, selvskade, spiseforstyrrelser og ensomhed. 44 % har oplevet mobning eller diskrimination i skolen på baggrund af deres LGBTQ+-identitet. Transkønnede elever er udsatte i forhold til både konventionel og digital mobning, diskriminerende sprogbrug og manglende accept blandt lærere og elever.

Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, FSTB, har udarbejdet en guide til fagprofessionelle, som møder børn og unge i skolen, i fritidstilbud, klubber og foreninger. Guiden introducerer begrebet transkønnethed og kommer med en række anbefalinger til, hvordan man hjælper og støtter transkønnede unge bedst muligt. Det gælder bl.a. i forhold til anerkendelse af den unges kønsidentitet, anvendelse af navn og pronomener, toilet- og omklædningsforhold, håndtering af kønsopdeling og undervisning i køn, mangfoldighed og rettigheder.

Guiden kan læses her.

Undersøgelsen ”Stop diskrimination i skolen – LGBTQ+-elevers trivsel og vilkår i grundskolen”, der er udarbejdet af foreningerne LGBT+ og LGBT+ Ungdom, kan findes her.

Ved yderligere spørgsmål om transkønnede elever, kontakt konsulent Hanne Lautrup på 33 17 95 82 eller skriv til raadgivning@efterskolerne.dk.