Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har meddelt, at den tidligere fejl i Danmarks Statistiks lønindeks er rettet, og at reguleringsprocenten for lønninger pr. 1. februar 2021 sænkes fra 10,3236 til 10,2211 (grundbeløb marts 2012). Det betyder, at der fortsat er tale om en mindre lønnedgang dog kun på ca. 0,1 %.

Selv om det er usædvanligt at regulere medarbejdernes løn ned, er skolerne forpligtet til at regulere lønnen ned pr. 1. februar 2021. Det skyldes, at det er aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, at lønnen på det statslige arbejdsmarked skal tilpasses udviklingen på det private arbejdsmarked, uanset om der er tale om en lønstigning eller en lønnedgang.

Teknisk-administrativt personale, herunder fleksjobansatte TAP´ere, er normalt også omfattet af den statslige procentreguleringsordning. Det fremgår af Efterskoleforeningens standardansættelseskontrakt for TAP-ansatte under pkt. 7, løn.

Find løntabellen her