Med udsigt til flere uger med nedlukning og ingen muligheder for at afholde åbent hus- arrangementer har foreningen besluttet at fortsætte SoMe-kampagnen, der i øjeblikket kører på Facebook, Instagram og Snapchat.

Kampagnen består af en reklamefilm for efterskoler med en opfordring til interesserede om at kontakte hver enkelt efterskole for yderligere oplysninger - telefonisk eller via skolens egen hjemmeside. Kampagnen er rettet mod en udvalgt målgruppe af unge og deres forældre. Derfor vil det ikke være jer alle, der kan se den.

Kampagnen kører gennem hele nedlukningen, og vi opfordrer derfor alle efterskoler til at holde telefonerne åbne. Vi håber, at kampagnen hjælper med henvendelser og tilmeldinger.

Se filmen her:

 

Rundvisninger og optagelsessamtaler
I forbindelse med elevoptag til kommende skoleår får vi en del henvendelser fra efterskoler om muligheden for rundvisninger og optagelsessamtaler. Børne- og Undervisningsministeriet har i en Q&A fra 3/2 præciseret, at der ikke kan afvikles fysiske rundvisninger, orienteringsmøder m.v. for kommende elever og forældre. Dette gælder, uanset hvor få personer der samles.

Q&A

Kan institutioner invitere ansøgere (potentielle elever/kursister/forældre) ind til fysisk rundvisning og orientering, hvis de er under 5 personer?

Nej. Der kan ikke afvikles rundvisning, orienteringsmøder, mini-åbent hus eller lignende for ansøgere eller kommende elever/kursister/forældre med fysisk fremmøde på institutionen. Dette gælder uanset hvor få personer, der samles. Sådanne aktiviteter kan kun afvikles virtuelt.

Her og nu må der altså ikke afholdes fysiske møder med kommende elever og forældre. Foreningen vil på denne baggrund gå i dialog med ministeriet om, hvordan vi kan sikre skolerne bedst mulige betingelser for elevoptag til det kommende skoleår, hvis forlængelsen fortsætter. Her vil vi undersøge muligheden for, at I kan afholde små rundvisninger/samtaler med én familie ad gangen.