Regeringen og de øvrige partier indgik i sidste uge en aftale om, at der alene afholdes prøver i de centrale fag til sommer. For 9. klasse gælder det dansk, matematik og engelsk, og for eleverne i 10. klasse dansk og matematik. Øvrige prøver aflyses. I de fag, hvor en prøve aflyses, ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.

I forbindelse med de prøver, der skal afholdes, bliver der mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af den undervisning, der er gennemført som nødundervisning, når der skal udarbejdes mundtlige eksamensspørgsmål.

Det fremgår desuden af aftalen, at optagelsesprøverne til ungdomsuddannelserne fastholdes.

På baggrund af aftaleteksten skal Børne- og Undervisningsministeriet nu i gang med at udarbejde nye bekendtgørelser.
I første omgang kan skolerne læse mere om sommerens prøver i det nyeste nummer af FPnyt.

Læs aftaleteksten på Børne – og Undervisningsministeriets hjemmeside.