Organisationen Lær for Livet har været i kontakt med Efterskoleforeningen for at høre om vi kan hjælpe med at skaffe efterskoler, hvor der kan afholdes læringscamps for børn og unge i udsatte positioner i bl.a. sommer- og efterårsferien.

Lær for Livet har gode erfaringer med at sikre læring, trivsel og fællesskab hos børn i udsatte positioner, men er afhængig at finde nogle gode skoler, hvor de kan afholde deres camps. Fra foreningens side håber vi, at der er skoler, der er interesseret i at samarbejde. Som skole får I mulighed for at tjene penge og samtidig bakke op om et godt formål.

Lær for Livet har brug for skoler, der kan lægge lokaler til korte eller længere camps for op mod 120 børn og voksne. Læringscamps ligger blandt andet i de første uger af sommerferien og halvdelen af efterårsferien. Lær for Livet er meget interesserede i at kunne indgå flerårige aftaler med relevante skoler. I kan læse mere om datoer og konkrete behov i denne skrivelse.

Kontakt Jens Bonde Mikkelsen på jbm@laerforlivet.dk eller tlf. 2990 2441, hvis I er interesserede i at høre mere.

Om Lær for Livet
Lær for Livet arbejder for at sikre læring, trivsel og fællesskab hos børn og unge i udsatte positioner. I løbet af de seks år, et barn er tilknyttet Lær for Livet, kommer barnet på flere camps og får tilknyttet en frivillig mentor. Målet er, at børnene på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Læs mere om organisationen og deres arbejde her.