Der er nu indført midlertidige regler om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. klasse og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022.

Reglerne giver skoler mulighed for ved mundtlige prøver at tage højde for den undervisning, som er foregået som nødundervisning uden fysisk fremmøde. Det kan f.eks. være ved, under visse forudsætninger, at undlade at formulere mundtlige prøvespørgsmål til de dele af undervisningen, som alene er gennemført med nødundervisning uden fysisk fremmøde. Fleksibiliteten kan alene anvendes ved prøver i 8. og 9. klasse.

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet denne vejledning, der redegør for de nærmere regler.

Er der konkrete spørgsmål til vejledningen, kan prøvekontoret i ministeriet kontaktes på fp@stukuvm.dk eller 33926100