27. februar 2020

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk åbner for ansøgninger

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk åbner for ansøgninger i slutningen af marts. Alle, der søger inden for tidsfristen opnår tilskud, hvis ansøgningen i øvrigt er støtteberettiget,

27. februar 2020

Nu kan du søge om midler til pædagogisk udvikling for skoleåret 2020-21

Ansøgningsfristen for tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar er fredag den 24. april – så det er nu, der skal tænkes kreativt.

27. februar 2020

Ny aftale om ferieafholdelse betyder færre feriepengeforpligtelser i 2020

Med afholdelse af 5 feriedage i uge 42 skal der i 2020 hensættes færre feriepengeforpligtelser end først antaget.

27. februar 2020

Kommuners betaling for betalingslovselever konteres ofte forkert

Hvis skolen har elever omfattet af betalingsloven, skal kommunernes betaling fordeles på to forskellige konti.

27. februar 2020

Husk at søge A1-attest for medarbejdere, der skal på udlandsrejser

Skolen bør ansøge om en såkaldt A1-attest, når medarbejderne skal med skolen på udlandsrejser i EU, andre EØS-lande og Schweiz.

17. februar 2020

Lønstigningen pr. 1. april 2020 bliver lavere end forventet

Lønningerne stiger pr. 1. april 2020 med ca. 0,84 procent.

17. februar 2020

Husk at opdatere jeres skoleside på efterskolerne.dk

Det er især vigtigt, at I opdaterer ledige pladser generelt og ledige pladser på forskellige linjer.

17. februar 2020

Ferieplaceringen og årsnormen for lærere i 2020/21 er på plads

De centrale overenskomstparter har nu aftalt en ny placering af lærernes feriedage.