Hvis en elev får bevilget et efterskoleophold via Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal kommunen stå for den fulde finansiering. Efterskolen kan således hverken modtage statslig elevstøtte eller statstilskud (driftstakst, bygningstaxameter samt eventuelle tillægstakster). Det fremgår af betalingsloven.

Børne- og Undervisningsministeriet har bemærket, at en del efterskoler bogfører den samlede kommunale betaling i note 2 under ”Kommunal betaling for deltagere omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats”. Det er imidlertid ikke korrekt. Det er alene kommunens betaling for selve opholdet, dvs. skolepengene, der skal konteres under note 2. Den resterende betaling (svarende til de takster, der ikke kan hæves i ministeriet) skal konteres under note 3.

Du kan læse mere om betalingsloven her.