Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har meddelt, at reguleringsprocenten for statsansattes lønninger pr. 1. april 2020 forhøjes fra 9,4007 til 10,3236. Reguleringsprocenten er den forhøjelse, der sker af grundbeløbet pr. 31. marts 2012 for at få den aktuelle løn.

Ved OK18 blev der aftalt en generel lønstigning på 1,46 procent pr. 1. april 2020, men pga. en lavere lønudvikling på det private arbejdsmarked end forventet, er lønudviklingen på statens område tilpasset, så stigningen bliver på lidt under 0,9 procent.

Efterskoleforeningen udarbejder løbende løntabeller, hvoraf de opdaterede lønninger kan ses. Løntabellerne kan ses her.