Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har tidligere meldt en negativ reguleringsprocent ud pr. 1. februar 2021. Det har vi også skrevet om i det seneste nummer af Administrativt Nyt. Men Danmarks Statistik har nu meldt ud, at der er fejl i de beregninger, der ligger til grund for reguleringsprocenten. Fejlen forventes at have betydning for den udmeldte reguleringsprocent.

Skolerne skal derfor foreløbig ikke regulere lønningerne pr. 1. februar 2021 alligevel. Dette har på nuværende tidspunkt kun betydning for lønkørslen for forudlønnede medarbejdere, der ultimo januar får udbetalt løn for februar.

Det er aftalt mellem de statslige overenskomstparter (Centralorganisationernes Fællesudvalg og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 standses, indtil der er enighed om den korrekte reguleringsprocent. Det indebærer, at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 foreløbigt sættes til 0, det vil sige, at reguleringsprocenten pr. 1. februar 2021 vil svare til reguleringsprocenten pr. 1. april 2020, indtil den korrekte reguleringsprocent er kendt.

Vi forventer at kende den korrekte reguleringsprocent primo februar. Vi vender tilbage så snart vi kender den med henblik på, at lønnen kan reguleres pr. 1. marts 2021.

Når den korrekte reguleringsprocent er fastsat, vil den fortsat være gældende fra 1. februar, og en eventuel difference mellem den udbetalte løn og den løn, der efter den korrekte reguleringsprocent burde have været udbetalt, vil skulle efterreguleres med tilbagevirkende kraft.

Hvis I allerede har kørt lønnen for februar for forudlønnede medarbejdere, vil der ved næstkommende lønudbetaling skulle ske en efterregulering med tilbagevirkende kraft, svarende til differencen mellem den udbetalte løn, og den løn som burde have været udbetalt efter den korrekte reguleringsprocent.

Vi har fjernet den gamle artikel i Administrativt Nyt for ikke at skabe forvirring.