Aftalen indfører som noget nyt et samarbejdsspor mellem ledelse og tillidsrepræsentant om målsætninger og rammer for lærernes arbejdstid med orienteringer og drøftelser forud for hvert skoleår.

Ud over det nye samarbejdsspor indeholder aftalen også en række konkrete bestemmelser, herunder varslingsbestemmelser for weekendarbejde. Der indføres også en central akkord for lejrskoler, der gælder, hvis ikke skolen har indgået en lokalaftale.

Den nye arbejdstidsaftale kædes sammen med overenskomstforhandlingerne 2021 og skal godkendes endeligt sammen med resultatet af disse forhandlinger. Aftalen er således ikke gældende hverken for indeværende eller det kommende skoleår 2021/22. Dog træder samarbejdssporet i kraft i foråret 2022 forud for skoleåret 2022/23.

Efterskoleforeningen vil orientere yderligere om aftalen senere på året sammen med de øvrige resultater for overenskomstforhandlinger 2021, når de foreligger.

Interesserede kan se arbejdstidsaftalen her.