Følgende ordninger, der ellers udløb ved årsskiftet, er forlænget til den 31. marts 2021:

Sygedagpengerefusion fra første dag ved covid-19 smitte eller isolation
Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittet eller formodet smittet med corona samt personer, der er i selvisolation, fordi de er nærkontakt til en smittet.

Forældre til børn som enten er smittet med corona eller hjemsendt som nær kontakt
Forældre til børn som enten er smittet med corona eller hjemsendt som nær kontakt kan få barselsdagpenge for 10 dage per barn i perioden 1. januar til 31. marts 2021. Ordningen omfatter børn op til og med 13 år.

Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Derudover er det en betingelse, at forældrene ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, der kan bruges på pasning af barnet. Forældrene skal ikke bruge deres feriedage for at kunne benytte ordningen.

Personer i særlig risiko
Personer i særlig risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, og som derfor er forhindret i at udføre deres arbejde, kan få sygedagpenge i den periode, de ikke kan møde på arbejde på grund af smittefaren. Ordningen omfatter også lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko ved smitte med covid-19. Skolen, der betaler løn under fraværet, kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Det kræver dog, at arbejdsopgaver eller arbejdspladsen ikke kan tilpasses, og at arbejdet heller ikke kan udføres hjemmefra.