Efterskoleforeningen er medlem af referencegruppen i ”Projekt om overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser – et alkoholforebyggende samarbejde”.

Efterskolerne har en væsentlig rolle i overgangen, da mange danske unge går på efterskole, inden de starter på en ungdomsuddannelse.

Alkohol & Samfund ønsker at få indsigt i efterskolernes trivsels- og forebyggelsesarbejde og at inddrage efterskolerne i det alkoholforebyggende arbejde i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser.

Alle efterskoler har i den forbindelse modtaget et spørgeskema i denne uge om skolens alkoholforebyggende arbejde. Efterskoleforeningen opfordrer skolens ledelse til at besvare undersøgelsen.

Spørgsmål om undersøgelsen eller til projektet kan rettes projektleder til Freja Jørgensen, fj@alkohologsamfund.dk.

Emnet er yderligere aktualiseret gennem et indlæg af to efterskoleelevers forældre i det seneste nummer af Magasinet Efterskolerne: 15 genstande pr, elev til en forældrestyret elevfest.