Efterskolerne er åbne igen og heldigvis uden mange retningslinjer og regler. Alle skoler modtog i uge 1 en gennemgang af de få regler, der gælder omkring test, isolation ved smitte m.v. Vi skriver også fortsat på coronasiden, når der er ændringer af betydning.

Myndighederne har nu også fået opdateret den vejledning, der er skrevet specifikt til skoler omkring håndtering af smittetilfælde. Den ligger også på coronasiden under ”Retningslinjer og vejledninger”. Ved smitte blandt elever er det som udgangspunkt kun værelseskammerat og eventuel kæreste, der er nær kontakt og skal isoleres og have taget PCR-test på 4. og 6. dagen. Ved negativt svar på 4.-dags-testen kan isolationen brydes. Eleven kan komme tilbage på skolen, men hvis der er langt til PCR-testcenter, venter nogle nok til 6.-dagstesten er taget. Husk at elever, der har været smittet inden for de seneste 12 uger, ikke skal isoleres og testes, selvom de er nær kontakt.

I denne oversigt kan man få et overblik over, hvordan skolen skal forholde sig i forhold til nære kontakter og øvrige kontakter.
Ved større udbrud kontaktes den kommunale sundhedstjeneste med henblik på rådgivning.

Myndighederne har også lavet et smart flowchart, der guider skolen igennem, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt eller øvrig kontakt.

Ugentlige screeningstest
Der er nu opfordring til to ugentlige screeningstest. Der kan anvendes superviseret selvpodning eller selvtest (eller evt. test i offentligt regi). Selvom begge testtyper kan anvendes, er selvtest mest tænkt som et supplement, herunder til brug ved hjemrejse - og mange skoler oplever nok også, at de superviserede selvpodningstest giver lidt større tryghed. Husk, at selvpodningsresultater fortsat skal indberettes – også selvom eleven har coronapas.

Rejser til udlandet
Vi får mange henvendelser i sekretariatet på rejser til udlandet, særligt omkring indrejse i Sverige og hvorvidt skolens superviserede selvpodningstest kan anvendes i den forbindelse. Børne- og Undervisningsministeriet skriver, at de ikke indgår i elevens coronapas. Det gør de så alligevel hos nogle, afhængig af hvilken løsning man anvender. Vi har derfor ikke mulighed for at sige noget med fuld sikkerhed på det punkt – og opfordrer skolerne til at bruge hinanden til udveksling af erfaringer med det.