Der udbetales et ekstraordinært tilskud på 45,8 millioner kroner i 1. kvartal 2022 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, herunder efterskoler og frie fagskoler.

Midlerne tildeles efter samme vilkår, som gjorde sig gældende for de rengøringstilskud, som uddannelsesinstitutionerne modtog i 2020 og 2021.

Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og eventuelt uforbrugte midler skal tilbagebetales inden årets udgang.

Midlerne kommer direkte fra ministeriet, og skolen skal ikke gøre noget for at modtage midlerne.