Satserne fremgår af Finansministeriets cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2022.

De vigtigste satser er transportgodtgørelse og time-dagpenge:

Kørsel
Almindelig godkendt kørsel i Danmark og kørsel i udlandet: 1,98 kr. pr. km.
Kørsel i henhold til bemyndigelse i Danmark indtil 20.000 km i et kalenderår.: 3,51 kr. pr. km.
Over 20.000 km i et kalenderår: 1,98 kr. pr. km.

Tjenesterejseaftalen og måltidsgodtgørelse
Formålet med tjenesterejseaftalen er at godtgøre de merudgifter, som en ansat påføres i forbindelse med tjenesterejser. På tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning, eller varer mindre end 24 timer, refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation.

På tjenesterejser over 24 timer kan der udbetales time- og dagpenge, som skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet (fx bus og taxi) o.l.

Time- og dagpenge på tjenesterejser i Danmark
Fuld dagpengesats for tjenesterejser over 24 timer: Pr. døgn 463 kr. Timer herudover: Timepenge 19,29 kr. Hvis skolen yder samtlige måltider gratis, reduceres time-dagpengesatsen til 115,75 kr. pr. døgn. Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (69,45 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 138,90 kr.).

Time- og dagpenge på tjenesterejser i udlandet (bemærk, nogle lande kan have lavere satser, se cirkulærets bilag 3)
Fuld dagpengesats for tjenesterejser i udlandet over 24 timer: Pr. døgn 546 kr. Timer herudover: Time-penge 22,75 kr. Hvis skolen yder samtlige måltider gratis, reduceres time-dagpengesatsen til 136,50 kr. Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (81,90 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 163,80 kr.).

Ovennævnte beløb kan udbetales skattefrit, når der er hjemmel til det i overenskomsten - herunder cirkulæret om tjenesterejseaftalen.
Se cirkulære om satser for tjenesterejser i 2022
Cirkulære om tjenesterejseaftalen