Alkohol og Samfund har udarbejdet en ny vejledning, som bl.a. omhandler håndtering af efterskolernes elevfester. Vejledningen indeholder en række anbefalinger til efterskolerne, og bygger på en analyse gennemført af COWI i 2022, hvor en række efterskoler er blevet spurgt om deres arbejde med alkoholforebyggelse. Analysen indgik som en del af ’Overgangsprojektet’, der handler omde unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, en periode hvor unges alkoholforbrug stiger markant. Efterskoleforeningen har indgået i projektets følgegruppe.

Vejledningen omhandler emner som ”Alkoholforebyggelse på efterskoler”, ”Sæt rammen for gode elevfester” og ”Klæd forældrene på i forhold til alkohol”. Læs vejledningen her.