Efterskoleforeningen har i efteråret gennemført en undersøgelse blandt alle efterskoler. Vi fremlægger her de væsentligste opmærksomhedspunkter:

Ugepriser
Efterskolernes ugepris ligger i skoleåret 2022/23 på 2.568 kr./uge. Reduceret for pris- og lønstigninger svarer det til niveauet fra skoleåret før. De seneste 10 år er ugeprisen øget med 17% i faste priser.

I 2023/24 forventer skolerne en gennemsnitspris på 2.680 kr./uge, hvilket er en stigning på 4,4% og altså i overensstemmelse med foreningens anbefaling om en maksimal prisstigning på ca. 4%.

Lokal efterskolestøtte
Lokal efterskolestøtte (individuel supplerende elevstøtte) bliver udmøntet på stort set alle landets efterskoler. 29% af familierne modtager mellem 5.001 og 10.000 kr. i støtte. 39% af familierne modtager mellem 10.001 kr. og 15.000 kr. og 17 % mellem 15.001 og 20.000 i lokal efterskolestøtte pr. skoleår. Langt de fleste skoler udmønter således beløb, der falder inden for de forslag til faste støttebeløb, som Efterskoleforeningen har angivet i vejledningen til lokal efterskolestøtte.

59% af skolerne oplyser om lokal efterskolestøtte på informationsmøder med kommende elever og 55% på skolens hjemmeside.

Vejledningen om lokal efterskolestøtte er sendt til alle efterskoler før jul. Vejledningen indeholder bl.a. en række anbefalinger til, hvordan efterskolerne kan orientere om lokal efterskolestøtte på deres hjemmeside.