Som led i overenskomstforhandlingerne for OK21 er der indgået en ny central arbejdstidsaftale gældende for efterskolelærere m.fl. Aftalen træder kraft 1. august 2022, men dele af aftalen om bl.a. samarbejde på skoleniveau ift. skoleåret 2022/23, opgaveoversigt, forberedelse af skoleåret, nyansatte lærere og arbejdstidstilrettelæggelse gælder allerede fra 1. januar 2022. På den måde kan alle dele af aftalen virke fra skoleåret 2022/23.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 (CO10) inviterer efterskolerne til fælles digitale orienteringsmøder om den nye lærerarbejdstidsaftale.

Orienteringsmøderne afholdes den

14. juni 2021 kl. 10-12

22. juni 2021 kl. 12-14

24. august 2021 kl. 10-12

Man skal kun deltage i ét af møderne

I kan tilmelde jer orienteringsmøderne for jeres skoleområde her. Det er kun muligt at deltage i møderne ved tilmelding. 

I løbet af efteråret 2021 vil Efterskoleforeningen sammen med FSL afholde en række fysiske orienteringsmøder om arbejdstidsaftalen på henholdsvis Sjælland, Fyn og i Jylland.

Den kommende arbejdstidsaftale kan ses her.