Retningslinjerne for test blev opdateret den 21. maj, og nu kan skolen fritage elever, ansatte og besøgende, der

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt
  • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.
    - Hvis et vaccinationsforløb mod covid-19 kræver to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.
    - Hvis et vaccinationsforløb mod covid-19 alene kræver én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Vaccination af de 16-19-årige
De første invitationer til vaccination af de 16-19-årige elever er nu begyndt at dukke op, og dermed vil der også være efterskoleelever, der vil modtage en invitation. Vi skrev i sidste nummer af Administrativt Nyt, at det ikke er muligt at vælge mellem forskellige vaccinationscentre for henholdsvis første og andet stik. Vi har efterfølgende fået oplyst, at der er nogle regioner, der inden for regionen tilbyder to forskellige centre.

Ønsker elever at blive vaccineret to forskellige steder, skal eleven/forældrene selv tage kontakt til sin region og undersøge, hvilke muligheder de tilbyder. Der findes ikke en samlet løsning for efterskoleelever, der flytter fra efterskolen og hjem i perioden mellem første og andet stik.