Der er primo juni indgået en ny politisk aftale mellem regeringen og en række partier, som et supplement til den store aftale fra februar om at styrke fagligheden og øget trivslen på skolerne. Den nye aftale medfører, at fristen for at anvende de tildelte midler til trivsel og fagligt løft forlænges til 31.12 2021. Midlerne skal således ikke være anvendt inden sommerferien, som oprindeligt udmeldt.

Aftalen betyder også, at efterskolerne får tildelt ekstra midler til fagligt løft og øget trivsel, idet der er afsat 24 mio. kr. til frie grundskoler, frie fagskoler og efterskoler, som fordeles på baggrund af senest kendte aktivitet. Vi ved endnu ikke, hvornår de midler kommer til udbetaling. Vi kender heller ikke tilskuddets størrelse, men det er med sikkerhed noget mindre end det tilskud, I fik i foråret. Læs hele aftalen her.