Ved udgangen af skoleåret skal lærernes eventuelle overarbejde udbetales med tillæg af 50 % eller overføres til afspadsering i det kommende skoleår, også med tillæg af 50 %. Det er ledelsen, der vælger om overarbejdet skal afspadseres eller udbetales.

Overarbejde foreligger først, når arbejdstidsnormen for fuldtidsansatte overskrides.

For deltidsansatte betales ikke 50 % i tillæg, medmindre årsnormen for fuldtidsansatte overskrides. For deltidsansatte betales derimod pension af timerne.

Beregning af timelønnen
Timelønnen opgøres som 1/1924 af årslønnen (svarende til 1/160,33 af månedslønnen). Denne brøk anvendes, uanset at skoleårets konkrete bruttoårsnorm i 2020/21 er 1931,4 timer.

Følgende løndele indgår i beregningen af timelønnen: Basisløntrin, kostskoletillæg, stedtillæg, OK 08-tillæg, trin 4-tillæg, særlige OK 13-tillæg, OK 18-tillæg, lokalt aftalte midlertidige og varige tillæg samt evt. undervisningstillæg.

Følgende løndele indgår ikke i beregningsgrundlaget: Pensionsbidrag (såvel arbejdsgiver- som egetbidrag), engangsvederlag, resultatløn, særlig feriegodtgørelse, udbetaling af ferie eller de fem særlige feriedage.