Læser man bekendtgørelsen om forsamlingsforbud, findes der to forskellige forsamlingsforbud - i daglig tale kaldet ”det lille” og ”det store”. Efterskoler er undtaget fra det lille forsamlingsforbud, men ikke for det store.

Det lille forsamlingsforbud blev i fredags hævet til 100 personer indendørs, mens det udendørs blev fjernet. Efterskoler har hele tiden været undtaget det lille forsamlingsforbud for så vidt angår undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær og andre ”efterskolerelaterede” aktiviteter. Derfor har skolerne heller ikke mærket den store forskel i dagligdagen, når det løbende er blevet lempet. Skoler har f.eks. hele tiden kunnet tage på ekskursion og være flere end grænsen for det lille forsamlingsforbud.

Det store forsamlingsforbud er en slags ”overligger” til det lille forsamlingsforbud, og det forsamlingsforbud er skoler ikke undtaget fra. Det store forsamlingsforbud bevirker, at ingen som udgangspunkt må være flere end 500 til stede ”på samme sted samtidig” – hverken indendørs eller udendørs. På en stor skole med mere end 500 elever har man altså fortsat ikke mulighed for at samle hele skolen på samme sted (men man må gerne være mere end 500 på matriklen fordelt over flere lokaler).

Det betyder også, at ingen skoler den sidste skoledag kan samle mere end 500 personer på samme sted samtidig, heller ikke udendørs. Men da formuleringen er ”samme sted samtidig”, må I gerne være mere end 500 på skolens grund, så længe I deler forældrene/eleverne op i mindre grupper uden kontakt og/eller inviterer forskudt og dermed ikke samler mere end 500 personer på samme sted samtidig.

Og så vil nogle spørge – hvad med reglerne om, at man kan være mere end 500 samlet, hvis man sidder i sektioner af 500? Den mulighed findes bl.a. for større arrangementer på Kulturministeriets område, men da efterskoler hører under Børne- og Undervisningsministeriet, er det ikke muligt at læne sig op ad de regler den sidste skoledag.