For skoler, der skal afholde kurser i løbet af sommerferien, skal de generelle retningslinjer for efterskolerne følges, herunder organisering af kursister i primærgrupper.

Det gælder for kurser, der holdes inden for loven samt for kurser uden for loven, hvor efterskolen er kursusansvarlig. For at man kan opfattes som kursusansvarlig, skal det være skolen, der planlægger kurset. Tilmelding og betaling skal administreres af skolen, og skolen skal aflønne de medarbejdere, der afvikler kurset.

Det er også muligt at leje skolen ud til en anden aktør. Når en anden aktør planlægger, administrerer og afvikler kurset, er det denne aktør, der er ansvarlig for, at de gældende sundhedsfaglige retningslinjer overholdes - også selvom skolen eventuelt leverer ydelser i form af kost og rengøring. Det er lejers ansvar at sikre sig, at de overholder de retningslinjer, der må gælde for dem. Sørg for at denne forpligtelse fremgår tydeligt, at kontrakten med lejer.

Regler for test på sommerkurser
Specifikt omkring retningslinjer for test har vi spurgt i Børne- og Undervisningsministeriet, hvorvidt efterskoler, der afholder korte kurser i sommerferien, skal stå for superviseret selvpodning af personale og kursister. Vi afventer i skrivende stund en tilbagemelding på, om der bliver krav om test, eller om der alene bliver tale om en kraftig opfordring til test i forbindelse med ankomst. Hvis der bliver krav om test, forventer vi, at det alene kommer til at gælde for kursister, der er fyldt 12 år, eventuelt alene for kursister, der er fyldt 15 år. Vi orienterer på coronasiden, så snart vi ved mere.

Vi anbefaler, at I her og nu forbereder jer på, at der skal testes i et eller andet omfang.