02. juni 2021

Forbedret gruppeliv for TAP

Med virkning fra 1. juni 2021 forhøjes dækningerne for TAP-ansatte, og samtidig tilføjes dækning ved visse kritiske sygdomme til børn under 18 år.