24. juni 2022

Hjælpemidler til ordblinde elever ved skoleårets afslutning og begyndelse

Sørg for god overlevering og modtagelse af hjælpemidler til ordblinde elever.

24. juni 2022

Rådgivning og sommerferie

Efterskoleforeningen holder ferielukket i uge 28-30.

24. juni 2022

Udmøntning af lokalløn i skoleåret 2021/22

En præciseret beregningsmetode af udmøntningsprocenten påvirker resultatet, så det ser ud til, at der er givet mindre i lokalløn.

23. juni 2022

Nyt om UPV og brobygningsforsøg

Ny lov ændrer formulering omkring uddannelsesparathed og giver mulighed for at afprøve nye brobygningsforløb.

10. juni 2022

Ferieløn, løntræk og sygdom i forbindelse med ferie

Vær opmærksom på særlige administrative forhold i forbindelse med sommerferien.

09. juni 2022

Nye kørselstakster pr. 1. maj

De øgede brændstofpriser giver nye takster for kørsel.

09. juni 2022

Forskelsbehandlingsloven er ændret

Skoler må fra 1. juli ikke bede ansøgere om at oplyse deres alder, når de søger en stilling.

09. juni 2022

Få svar på spørgsmål om den nye arbejdstidsaftale

Fra 1. august 2022 træder den nye arbejdstidsaftale for lærerne i kraft.

09. juni 2022

Sådan beregnes årsnormen for lærere i skoleåret 2022/23

Bruttoårsnormen for lærere er fremover altid 1924 timer, mens nettoårsnormen fortsat varierer.

09. juni 2022

Krav om opgørelse af lærernes arbejdstid ved skoleårets afslutning

Kun overtid kan overføres til næste skoleår.