I forbindelse med de nye arbejdstidsregler for lærere er det aftalt mellem overenskomstparterne, at bruttoårsnormen for lærere fra og med skoleåret 2022/23 fast udgør 1924 timer. Nettoarbejdstiden varierer fortsat afhængig af helligdagenes placering. I skoleåret 2022/23 lander den på 1687,2 timer.

Beregning af årsnormen for lærere for skoleåret 2022/23

Bruttoarbejdstid/årsnorm

1924 timer

Fratrukket helligdage, der falder på hverdage, inklusive lørdage i 2022/23 = 7 dage (2. juledag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag)

-51, 8 timer

(7 x -7,4 timer)

Fratrukket ferie = (25 dage x 7,4 timer)

-185 timer

Nettoarbejdstid/årsnorm

1687,2 timer