Skatterådet har på grund af de øgede omkostninger til brændstof besluttet at ændre satserne for befordringsgodtgørelse pr. 1. maj 2022.

Godtgørelse for almindelig godkendt kørsel med bil udgør fra 1. maj 2022 2,17 kr. pr. km.

Kørsel i henhold til særlig bemyndigelse udgør fra 1. maj 2022 3,70 kr. pr. km.

Det skattemæssige kørselsfradrag er også ændret. Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside