Efterskoleforeningens årlige undersøgelse af lokalløn til lærerne samt engangsvederlag til lederne viser, at udmøntningsprocenten af lokalløn til lærerne er faldet fra 8,4 % af lønsummen i november 2021 til 8,0 % i juni 2022.

Der er ikke nødvendigvis tale om et reelt fald, men skyldes snarere, at beregningsmetoden er præciseret, så alle skoler anvender det samme grundlag for beregning af udmøntningsprocenten. Ser man på medianen for udmøntning af lokalløn, er procenten den samme i 2021 og 2022.

Undersøgelsen viser, at 59 % af skolerne har fordelt hele eller dele af lokallønnen ligeligt mellem alle lærere.

Undersøgelsen viser også, at andelen af forstandere, der får engangsvederlag, og størrelsen af vederlaget er uændret siden 2021.

For første gang har vi beregnet det gennemsnitlige lønniveau for øvrige ledere, dvs. viceforstandere og afdelingsledere, da det fra bestyrelsernes side har været et udtalt ønske at få kastet lys over disse tal.

Undersøgelsen kan læses her.