De næste tre skoleår bliver det muligt at lave forsøg med brobygning i 9. og 10. klasse inden for følgende to områder:

Fleksibel lokation
Det bliver muligt at dele af brobygningsforløbet kan foregå andre steder end på en ungdomsuddannelsesinstitution. For eksempel kan dele af brobygningen foregå på en efterskole, hvor ungdomsuddannelsen kan få taxameter.

Rammerne for timetallet
Det bliver muligt at et forløb på én dag kan spredes ud over to dage. Det vil sige, at kravet ikke længere er 4,25 time/6 lektioner for at tælle som en brobygningsdag.

Læs mere i denne artikel, der blev bragt i Vejledningsnyt i sidste uge