Mindre private virksomheder, herunder efterskoler med op til 50 ansatte (målt i årsværk), kan fra 29. marts i år og frem til slutningen af 2023 søge tilskud til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning samt arbejdsulykker. Der er i alt afsat 100 mio. kr., og puljen administreres af Arbejdstilsynet.

Der kan søges til tre indsatsområder:

1. Arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker. Det kan fx være rådgivning til at igangsætte og styre aktiviteter, hvor skolen indfører nye metoder eller tilgange, der skal styrke det ergonomiske eller psykiske arbejdsmiljø i køkkenet.

2. Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen. Det kan fx være konsulenttimer til vejledning om den optimale type af træning til at forebygge, at skolens medarbejdere bliver nedslidte af arbejdet.

3. Afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker. Det kan fx være, hvis skolen allerede bruger et teknisk hjælpemiddel til en arbejdsopgave, men gerne vil afprøve en ny metode eller et andet teknisk hjælpemiddel for at finde en endnu bedre løsning.

Der kan gives tilskud til 80 procent af skolens tilskudsberettigede udgifter til:

- Autoriseret arbejdsmiljørådgivning
- Konsulenttimer
- Leje ifm. afprøvning af tekniske hjælpemidler i op til tre måneder
- Ekstern hjælp til udarbejdelse af ansøgning og afrapportering
- Rådgiverens eller konsulentens transportudgifter
- Udgifter til revisorpåtegning for projekter med et tilsagn på mindst 250.000 kr.

Læs mere om puljen og find ansøgningsmaterialet her