Ved OK21 er der blevet afsat 172,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i staten. For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond skal man være omfattet af en statslig overenskomst, skolens ledelse skal godkende ansøgningen om fondsstøtte, og skolen skal betale en del af kursusudgifterne. Der søges i LC-fondspuljen.

Man kan ansøge om støtte til aktiviteter, der starter inden for ni måneder, og i 2021 fyldes puljerne med midler to gange: tirsdag den 1. juni kl. 10 og tirsdag den 5. oktober kl. 10.

Hvad kan der søges til?
Der kan som udgangspunkt løbende søges om støtte på op til 25.000 kr. pr. kalenderår til dækning af:

  • Uddannelses- og kursusgebyr
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold efter statens gældende regler.
Ansøgning
Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes her.